Postupak kupovnine nekretnine

Odlučili ste se za nekretninu i želite dati ponudu za kupnju. Pomoći ćemo Vam u koncipiranju ponude sukladno vašim mogućnostima. Vašu ponudu ćemo uručiti prodavatelju. Ukoliko ste ponudili nižu cijenu moguće je da će prodavatelj odgovoriti s kontraponudom.
 
Prihvat i potvrda ponude
Nakon što je ponuda prihvaćena, možda ćete trebati ostaviti polog u iznosu cca 1% dok ne dođe do sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine.
 
Sklapanje ugovora
Ugovor o kupoprodaji mora detaljno odrediti način plaćanja, uknjižbu prava vlasništva te rokove za uklanjanje eventualnih nedostataka na nekretnini. Prodavateljev potpis na ugovoru se mora ovjeriti kod javnog bilježnika. Prilikom sklapanja ugovora kupac plaća kupoprodajnu cijenu, osim ako nije ugovoreno plaćanje u ratama.
 
Uknjižba prava vlasništva
Uobičajeno je da se pravo vlasništva u korist kupca upiše nakon što je kupoprodajna cijena isplaćena u cijelosti. Tad se obično vrši i preuzimanje posjeda.
 
Prebacivanje režija
Uobičajeno je da se na dan sklapanja ugovora ili na dan primopredaje ključeva očituju stanja brojila te se vrši prijepis režija na novog korisnika. Prodavatelj je dužan platiti sve režijske troškove do primopredaje ključeva.
 
Prijava poreza
Prijavu poreza na promet vrši javni bilježnik u roku od 30 dana od ovjere Ugovora o kupoprodaji nekretnine. Porezna uprava obično u roku nekoliko tjedana nakon toga šalje kupcu ili njegovom zastupniku rješenje. Porezni obveznik mora platiti utvrđeni iznos poreza u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina. Porez na promet nekretninama iznosi 4% od vrijednosti nekretnine. Obveznik plaćanja je kupac, osim ako se ugovorom stranke ne dogovore drukčije.