Učestala pitanja i odgovori

Pronađite odgovore na vaša najčešća pitanja o porezima, kupnji i prodaji nekretnina na području RH.

Kupoprodaja nekretnine

Mogu li državljani iz zemalja EU kupiti nekretnine u RH?
Državljani EU mogu u RH kupovati nekretnine koje se nalazi u granicama građevinskog područja, dakle kuće, stanove i građevinska zemljišta.

Mogu li državljani ostalih zemalja (izvan EU) kupovati nekretnine u RH?

Državljani ostalih zemalja mogu kupovati nekretnine koje se nalazi u granicama građevinskog područja, dakle kuće, stanove i građevinska zemljišta samo ukoliko između RH i dotične države postoji ugovor o uzajamnosti

Na koji način mogu strani državljani stjecati pravo vlasništva nad poljoprivrednim zemljištem?

Strane fizičke osobe mogu u RH stjecati pravo vlasništva nad poljoprivrednim zemljištem samo na temelju nasljeđa.

Kako se ovjerava kupoprodajni ugovor?
Ugovor o kupoprodaji nekretnine ovjerava se na način da prodavatelj ili njegov punomoćnik kod javnog bilježnika ovjeri svoj potpis na ugovoru. Bilježnik pri tome ne ovjerava sadržaj ugovora!

Mora li javni bilježnik sastaviti Ugovor o kupoprodaji nekretnina?
U nekim državama samo javni bilježnik je ovlašten sastavljati kupoprodajne ugovore. U Hrvatskoj ugovore o kupoprodaji može sastaviti bilo tko, čak se može kupiti već pripremljen ugovor u knjižari.

Što je to tabularna izjava?
Izjava kojom prodavatelj izjavljuje da je od kupca primio cjelokupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene, slijedom čega dozvoljava kupcu da u zemljišnim knjigama izvrši prijenos prava vlasništva.

Gdje se provjerava pravo vlasništva?
Vlasništvo nad nekretninom može se provjeriti uvidom u zemlišnu knjigu, koju vodi lokalni općinski sud. Na području Istre nejveći dio nekretnina je upisan u zemljišne knjige, dok su neke još upisane u knjige položenih ugovora. Izvadak iz zemljišne knjige možete zatražiti putem interneta na internet stanicama ministarstva pravosuđa.

Mogu li maloljetne osobe prodavati nekretnine u RH?
Mogu, ali je potrebno pridobiti suglasnost centra za socijalnu skrb prije prodaje.

Mogu li strani državljani prodavati nekretnine?
Strani državljani mogu bez ograničenja prodavati nekretnine u RH.

Porezi

Koliko iznosi porez na promet?
Porez na promet iznosi 3% od tržišne vrijednosti nekretnine.

Tko plaća porez na promet?
Obveznik plaćanja poreza na promet je kupac, osim ako se ugovorne strana ne dogovore drukčije.

Plaća li se porez na promet uvijek kod kupoprodaje nekretnine?
Ne, ukoliko je u cijeni nekretnine obračunat PDV, tada se ne plaća porez na promet.

Koliko iznosi PDV u prometu nekretnina i tko ga plaća?
PDV iznosi 25%, a obveznik plaćanja je prodavatelj nekretnine.

Plaća li fizička osoba porez na razliku cijene prilikom prodaje nekretnine?
Ukoliko je prošlo više od dvije godine između kupnje i prodaje nekretnine, tada prodavatelj nekretnine ne mora platiti porez razliku u cijeni. Ukoliko je predmet kupoprodaje zemljište, na kojemu se gradi kuća, tada rok od dvije godine počine teći od kad je izdana uporabna dozvola. Porezna obveza nastaje i prilikom prodaje tri ili više nekretnina iste vrste u roku pet godina.

Za više informacije o porezima kontaktirajte poreznog savjetnika ili poreznu upravu.